Ekklesia Twente

Heet U van harte welkom !


 

Ekklesia Twente
komt samen in vieringen, waar een ieder welkom is, waar we elkaar bemoedigen en inspireren, zoals de eerste christengemeenschappen dit deden: Ze kwamen samen in één of ander huis, braken het brood en waren één van hart en visioen; 
spreekt en zingt een eigentijdse en tegelijk in de bijbel gewortelde geloofstaal;
leest de bijbel en zoekt aansluiting bij actuele politieke en maatschappelijke vragen;

  • Ekklesia
    'Een "ekklesia",' aldus Huub Oosterhuis enkele jaren geleden in een toespraak, 'is een "samenscholing" van mensen die zich aangesproken voelen door de woorden en de inspiratie van psalmen, profetenvisioenen en evangelieverhalen. In deze wereld van vooroordelen en heersende opinies, taalverarming en welvaartspsychose, biedt het bijbelse verhaal met zijn visioen van een wereld "waar mensen waardig leven mogen", een tegenkracht.
    In het Griekse ekklèsia klinkt het woord kaleín, "roepen", door, en ek betekent ”uit":  ekklesia, dat zijn zij die ergens uit weggeroepen zijn, en ergens naar toe gaan.Het roept het beeld op van een weg die gegaan moet worden en van reisgenoten. ...Gewone mensen, wars van elite en machtsvertoon, toetsen hun "normen en waarden" en hun politieke keuzes aan het elementaire ideaal van een menswaardige samenleving en proberen die op kleine schaal dichterbij te brengen. Ze zijn aan een nieuwe wereld begonnen, midden in de oude. Zij zoeken geestverwanten'.


    Nieuwsbrief
    Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via deze link.

 

Vragen, opmerkingen
Wilt u meedenken, heeft u een vraag of iets anders,  vul dan het contactformulier in.

 

 

*************

De ik-gedachte houdt nu al meer dan vijf eeuwen het terrein bezet; het is tijd voor iets anders.

Michel Houellebecq


 

 

Nieuws

Lyceum de Grundel, Grundellaan 36 te Hengelo.
Aanvang 10:30 u.; inzingen liederen om 10:15 u.
Het thema is “Verscheidenheid”.
De overweging wordt gehouden door Michaël Steehouder uit Enschede.
lees meer...

zondagmiddag

19 maart 
13:00 uur
lezing door
dr. Taede  Smedes
Smedes is godsdienstfilosoof en theoloog, hij is gespecialiseerd in discussies omtrent science and religion, de verhouding van theologie/geloof en natuurwetenschap, en publiceert daar regelmatig over. Daarnaast schrijft hij af en toe bijdragen voor kranten en tijdschriften. Zie ook http://www.tasmedes.nl

Lyceum de Grundel, Grundellaan 36 te Hengelo.

Vieringen en andere bijeenkomsten
Wij zijn afhankelijk van uw bijdragen.