Ekklesia Twente

Heet U van harte welkom !


 

Ekklesia Twente
komt samen in vieringen, waar een ieder welkom is, waar we elkaar bemoedigen en inspireren, zoals de eerste christengemeenschappen dit deden: Ze kwamen samen in één of ander huis, braken het brood en waren één van hart en visioen; 
spreekt en zingt een eigentijdse en tegelijk in de bijbel gewortelde geloofstaal;
leest de bijbel en zoekt aansluiting bij actuele politieke en maatschappelijke vragen;

  • Ekklesia
    'Een "ekklesia",' aldus Huub Oosterhuis enkele jaren geleden in een toespraak, 'is een "samenscholing" van mensen die zich aangesproken voelen door de woorden en de inspiratie van psalmen, profetenvisioenen en evangelieverhalen. In deze wereld van vooroordelen en heersende opinies, taalverarming en welvaartspsychose, biedt het bijbelse verhaal met zijn visioen van een wereld "waar mensen waardig leven mogen", een tegenkracht.
    In het Griekse ekklèsia klinkt het woord kaleín, "roepen", door, en ek betekent ”uit":  ekklesia, dat zijn zij die ergens uit weggeroepen zijn, en ergens naar toe gaan.Het roept het beeld op van een weg die gegaan moet worden en van reisgenoten. ...Gewone mensen, wars van elite en machtsvertoon, toetsen hun "normen en waarden" en hun politieke keuzes aan het elementaire ideaal van een menswaardige samenleving en proberen die op kleine schaal dichterbij te brengen. Ze zijn aan een nieuwe wereld begonnen, midden in de oude. Zij zoeken geestverwanten'.


    Nieuwsbrief
    Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via deze link.

 

Vragen, opmerkingen
Wilt u meedenken, heeft u een vraag of iets anders,  vul dan het contactformulier in.

 

 

*************

De ik-gedachte houdt nu al meer dan vijf eeuwen het terrein bezet; het is tijd voor iets anders.

Michel Houellebecq


 

 

Nieuws

zondag 16 oktober 10:30 uur

N.B. zondag 18 september GEEN bijeenkomst
* * * * * * *

Yosé Höhne-Sparborth sprak 19 juni over
Vluchtelingen in Irak, en wij in Europa
'naar een nieuwe wereld... voor allen'

Opvang in Kirkuk wordt geregeld door het bisdom onder leiding van bisschop Mirkis. Dat bisdom telt 7.000 gelovigen en vangt zo’n 4.000 voor IS gevluchte christenen en moslims op.
Er is een kamp bestaand uit containerwoningen en een basisschool met 18 lokalen voor zo’n 500 leerlingen. De hulp van buitenaf is minimaal. Irak ontvangt geen hulp, maar bisschop Mirkis wil de jonge mensen laten studeren. Daarvoor is extra ondersteuning nodig. Doe mee aan de actie 'adoptie' van studenten.

Stort op NL74 INGB 0000 435382 t.n.v. Kerk en Vrede m.v.v. Kirkuk

 

Tijdens de bijeenkomst van 17 januari vertelden leerlingen uit het vierde leerjaar van hun plannen voor een expeditie naar het door aardbevingen verwoeste Nepal. Die expeditie startte16 maart. Voor het expeditieverslag klik hier.


Vieringen en andere bijeenkomsten
Wij zijn afhankelijk van uw bijdragen.