Ekklesia Twente

Heet U van harte welkom !


 

Ekklesia Twente
komt samen in vieringen, waar een ieder welkom is, waar we elkaar bemoedigen en inspireren, zoals de eerste christengemeenschappen dit deden: Ze kwamen samen in één of ander huis, braken het brood en waren één van hart en visioen; 
spreekt en zingt een eigentijdse en tegelijk in de bijbel gewortelde geloofstaal;
leest de bijbel en zoekt aansluiting bij actuele politieke en maatschappelijke vragen;

  • Ekklesia
    'Een "ekklesia",' aldus Huub Oosterhuis enkele jaren geleden in een toespraak, 'is een "samenscholing" van mensen die zich aangesproken voelen door de woorden en de inspiratie van psalmen, profetenvisioenen en evangelieverhalen. In deze wereld van vooroordelen en heersende opinies, taalverarming en welvaartspsychose, biedt het bijbelse verhaal met zijn visioen van een wereld "waar mensen waardig leven mogen", een tegenkracht.
    In het Griekse ekklèsia klinkt het woord kaleín, "roepen", door, en ek betekent ”uit":  ekklesia, dat zijn zij die ergens uit weggeroepen zijn, en ergens naar toe gaan.Het roept het beeld op van een weg die gegaan moet worden en van reisgenoten. ...Gewone mensen, wars van elite en machtsvertoon, toetsen hun "normen en waarden" en hun politieke keuzes aan het elementaire ideaal van een menswaardige samenleving en proberen die op kleine schaal dichterbij te brengen. Ze zijn aan een nieuwe wereld begonnen, midden in de oude. Zij zoeken geestverwanten'.


    Nieuwsbrief
    Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via deze link.

 

Vragen, opmerkingen
Wilt u meedenken, heeft u een vraag of iets anders,  vul dan het contactformulier in.

 

 

*************

De ik-gedachte houdt nu al meer dan vijf eeuwen het terrein bezet; het is tijd voor iets anders.

Michel Houellebecq


 

 

Nieuws

"Leven is een lange reis"
Michaël Steehouder (Enschede)
Lyceum de Grundel
Aanvang 10:30 u.; inzingen 10:15 u.
Leven is een lange reis. De reis is een oud en dierbaar symbool voor het leven. Je vertrekt en je bent onderweg, alleen of samen met anderen. Een reis leidt je langs moeilijke punten maar ook langs de wonderen van de natuur en van mensenhand. Waarheen het gaat, is vaak niet zo duidelijk, maar misschien ook niet zo belangrijk. En onderweg zoek je een pleisterplaats, een plek waar je welkom bent, waar je anderen ontmoet, waar je kunt schuilen en moed verzamelt voor de volgende dag. Zoals in een ekklesia.

Voorganger is Michaël Steehouder uit Enschede. Hij is emeritus hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente, maar ook tekstschrijver van liturgische liederen en o.a. betrokken bij de samenstelling van de nieuwe oecumenische liedbundel Zangen van zoeken en zien. Uit deze bundel zullen we een aantal liederen en acclamaties zingen.
-----------------------------
Opvang in Kirkuk wordt geregeld door het bisdom onder leiding van bisschop Mirkis. Dat bisdom telt 7.000 gelovigen en vangt zo’n 4.000 voor IS gevluchte christenen en moslims op. De hulp van buitenaf is minimaal. Irak ontvangt geen hulp, maar bisschop Mirkis wil de jonge mensen laten studeren. Daarvoor is extra ondersteuning nodig. 
Stort op NL74 INGB 0000 435382 t.n.v. Kerk en Vrede m.v.v. Kirkuk

 

17 januari vertelden leerlingen van hun plannen voor een expeditie naar het door aardbevingen verwoeste Nepal. Die expeditie startte16 maart. Voor het expeditieverslag klik hier.


Vieringen en andere bijeenkomsten
Wij zijn afhankelijk van uw bijdragen.